Chất lượng, an toàn và hiệu quả

Chứng chỉ

Trong kết quả, chúng tôi tin tưởng!

Bhmed được nghiên cứu và xây dựng bởi một nhóm các nhà khoa học ở Laboratoire Biogenese Appliquee (LBA) Pháp. LBA đã được trong lĩnh vực trị liệu tế bào kể từ 1981. Tất cả các sản phẩm được sản xuất tại châu Âu theo tiêu chuẩn GMP nghiêm ngặt.

Thực hành sản xuất tốt

Thực hành sản xuất tốt

Các cơ sở sản xuất của chúng tôi tuân thủ GMP DIRECTIVE 2001 / 83 / EC và Mỹ phẩm GMP ISO22716

Luật pháp môi trường

Luật pháp môi trường

Tuân thủ luật môi trường

Chứng nhận HACCP

Chứng nhận HACCP

Giao thức sản xuất phù hợp với HACCP (Phân tích mối nguy và Điểm kiểm soát quan trọng). Mỗi bước trong sản xuất, lưu trữ và phân phối của Bhmed được phân tích một cách khoa học về các nguy cơ vi sinh vật, hóa học và hóa học.

Hormone miễn phí

Hormone miễn phí